Επικοινωνία

Ταχ.Διεύθυνση:   Οψικίου  23

Ταχ. Κώδικας:    68 100
Τηλέφωνο:          25510 - 26 466 & 36771
Τηλεομοιότυπο (fax):25510 – 22519
Ηλεκτρ. Διευθ.(e-mail):      pek  at axd.forthnet.gr,   pekalex at sch.gr


Ιστοσελίδα: http://pek.evr.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου